Brushless DC Fan Motor Specification

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງມໍເຕີພັດລົມ
(2021/01/13)
ຕົວແບບ ຄວາມໄວ
ສະຫຼັບ
ການປະຕິບັດ ຂໍ້ສັງເກດ Motor ຄວາມຕ້ອງການຄວບຄຸມ
ແຮງດັນ(V) ປັດຈຸບັນ(A) ພະລັງງານ(W) ຄວາມໄວ (RPM)
 
ມໍເຕີພັດລົມຢືນ
ລຸ້ນ ACDC(12VDC ແລະ 230VAC)ຮູບແບບ: W7020-23012-420
ທີ 1.ຄວາມໄວ 12VDC 2.443A 29.3ວ 947 RPM P/N: W7020-23012-420
W ຫຍໍ້ມາຈາກ brushless DC
7020 ຫຍໍ້ມາຈາກ stack spec.
230 ຫຍໍ້ມາຈາກ 230VAC
12 ຫຍໍ້ມາຈາກ 12VDC
420 ຫຍໍ້ມາຈາກ 4 blades*20inch OD
1. Dual Voltage input 12VDC/230VAC
2. ການປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ:
12VDC: 10.8VDC ~ 30VDC
230VAC: 80VAC ~ 285VAC
3. ສາມການຄວບຄຸມຄວາມໄວ
4. ລວມເອົາເຄື່ອງຄວບຄຸມໄລຍະໄກ.
(ການ​ຄວບ​ຄຸມ ray infrared​)
ທີ 2.ຄວາມໄວ 12VDC 4.25A 51.1ວ 1141RPM
ຄວາມໄວທີ 3 12VDC 6.98A 84.1W 1340 RPM
 
ທີ 1.ຄວາມໄວ 230VAC 0.279A 32.8W 1000
ທີ 2.ຄວາມໄວ 230VAC 0.448A 55.4W 1150
ຄວາມໄວທີ 3 230VAC 0.67A 86.5W 1350
 
ມໍເຕີພັດລົມຢືນ
ລຸ້ນ ACDC (12VDC ແລະ 230VAC)ຮຸ່ນ: W7020A-23012-418
ທີ 1.ຄວາມໄວ 12VDC 0.96A 11.5W 895 RPM P/N: W7020A-23012-418
W ຫຍໍ້ມາຈາກ brushless DC
7020 ຫຍໍ້ມາຈາກ stack spec.
230 ຫຍໍ້ມາຈາກ 230VAC
12 ຫຍໍ້ມາຈາກ 12VDC
418 ຫຍໍ້ມາຈາກ 4 blades*18inch OD
1. Dual Voltage input 12VDC/230VAC
2. ການປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ:
12VDC: 10.8VDC ~ 30VDC
230VAC: 80VAC ~ 285VAC
3. ສາມການຄວບຄຸມຄວາມໄວ
4. ລວມເອົາເຄື່ອງຄວບຄຸມໄລຍະໄກ.
(ການ​ຄວບ​ຄຸມ ray infrared​)
ທີ 2.ຄວາມໄວ 12VDC 1.83A 22W 1148RPM
ຄວາມໄວທີ 3 12VDC 3.135A 38W 1400 RPM
         
ທີ 1.ຄວາມໄວ 230VAC 0.122A 12.9W 950
ທີ 2.ຄວາມໄວ 230VAC 0.22A 24.6W 1150
ຄວາມໄວທີ 3 230VAC 0.33A 40.4W 1375
 
ມໍເຕີພັດລົມວົງເລັບ
ລຸ້ນ ACDC (12VDC ແລະ 230VAC)ຮຸ່ນ: W7020A-23012-318
ທີ 1.ຄວາມໄວ 12VDC 0.96A 11.5W 895 RPM P/N: W7020A-23012-318
W ຫຍໍ້ມາຈາກ brushless DC
7020 ຫຍໍ້ມາຈາກ stack spec.
230 ຫຍໍ້ມາຈາກ 230VAC
12 ຫຍໍ້ມາຈາກ 12VDC
318 ຫຍໍ້ມາຈາກ 3 blades*18inch OD
1. Dual Voltage input 12VDC/230VAC
2. ການປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ:
12VDC: 10.8VDC ~ 30VDC
230VAC: 80VAC ~ 285VAC
3. ສາມການຄວບຄຸມຄວາມໄວ
4. ມີຟັງຊັນການຄວບຄຸມໄລຍະໄກພືດຫມູນວຽນ
5. ລວມເອົາເຄື່ອງຄວບຄຸມໄລຍະໄກ.
(ການ​ຄວບ​ຄຸມ ray infrared​)
ທີ 2.ຄວາມໄວ 12VDC 1.83A 22W 1148RPM
ຄວາມໄວທີ 3 12VDC 3.135A 38W 1400 RPM
         
ທີ 1.ຄວາມໄວ 230VAC 0.122A 12.9W 950
ທີ 2.ຄວາມໄວ 230VAC 0.22A 24.6W 1150
ຄວາມໄວທີ 3 230VAC 0.33A 40.4W 1375
 
ມໍເຕີພັດລົມວົງເລັບ
ລຸ້ນ 230VAC
ຮຸ່ນ: W7020A-230-318
ທີ 1.ຄວາມໄວ 230VAC 0.13A 12.3ວ 950 P/N: W7020A-230-318
W ຫຍໍ້ມາຈາກ brushless DC
7020 ຫຍໍ້ມາຈາກ stack spec.
230 ຫຍໍ້ມາຈາກ 230VAC
318 ຫຍໍ້ມາຈາກ 3 blades*18inch OD
1. Dual Voltage input 12VDC/230VAC
2. ການປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ:
230VAC: 80VAC ~ 285VAC
3. ສາມການຄວບຄຸມຄວາມໄວ
4. ມີຟັງຊັນການຄວບຄຸມໄລຍະໄກພືດຫມູນວຽນ
5. ລວມເອົາເຄື່ອງຄວບຄຸມໄລຍະໄກ.
(ການ​ຄວບ​ຄຸມ ray infrared​)
ທີ 2.ຄວາມໄວ 230VAC 0.205A 20.9W 1150
ຄວາມໄວທີ 3 230VAC 0.315A 35W 1375
 

ເວລາປະກາດ: 29-03-2022